dKB verhuurkalender

De Kleine Beer wordt niet meer verhuurd (behoudens reeds gemaakte afspraken).